ธอส.ออกสลากออมทรัพย์ เกล็ดดาว Plus ลุ้นถูกรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

ธอส.ออกสลากออมทรัพย์ เกล็ดดาว Plus ผลตอบแทน 0.65% ต่อปี ออมเริ่มต้น 5 พันบาท ลุ้นถูกรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. กล่าวว่า เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการออมเงินกับสลากออมทรัพย์ของ ธอส. ที่ให้ผลตอบแทนดี มีโอกาสถูกรางวัลสู ล่าสุด ธอส. จึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ สลากออมทรัพย์ ชุดเกล็ดดาว Plus หน่วยละ 5,000 บาท จำนวน 10 ล้านหน่วย (แบ่งเป็น 10 หมวด หมวดละ 1,000,000 หน่วย)

ทั้งนี้ อายุสลาก 2 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.65% ต่อปี เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมหน่วยละ 5,065 บาท และมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม 24 ครั้ง โดยรางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัลต่อหมวด รางวัลที่ 2 รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 4 รางวัลต่อหมวด รางวัลที่ 3 รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัลต่อหมวด

การเงิน หน้าที่

ส่วนรางวัลที่ 4 รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัลต่อหมวด รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 200 บาท (หมุน 1 ครั้ง) รางวัลเลขสลับเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 100 บาท รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 100 บาท (หมุน 1 ครั้ง) รางวัลเลขสลับเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 50 บาท คิดเป็นโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่สูงถึง 0.0045%

สำหรับ สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว Plus เป็นสลากชุดใหม่ที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อทดแทนสลาก ออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว ที่ครบกำหนดเมื่อเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งเชื่อว่าสลากออมทรัพย์ชุดเกล็ดดาว Plus จะยังคงได้รับความสนใจจากลูกค้าเช่นเดิม เพราะนอกจากจะเป็นการออมที่ให้ผลตอบแทนดี มีโอกาสถูกรางวัลสูง

โดยผู้ซื้อยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลอีกด้วย ทั้งนี้ ธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีคู่โอนของลูกค้าทันทีในวันถัดจากวันที่มีการออกรางวัลในแต่ละครั้ง เริ่มออกรางวัลครั้งแรกวันพุธที่ 16 พ.ย. 65